Alles over Stedelijke economie

De hoeveelheid kantoortransformaties houdt amper verband met de hoeveelheid leegstand. Uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning is gebleken dat de onttrekkingen voornamelijk plaatsvinden in de Randstad terwijl ook in veel andere regio’s de kantorenleegstand groot is.

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. ‘Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen.'

Zef Hemels ‘grote stad-evangelie’ zoals beleden in NRC roept niet direct warme gevoelens op in het land, blijkt. Dat is niet vreemd. We hebben het goed in onze middelgrote steden. Maar Hemels ideaal moet serieus worden genomen. Laat Amsterdam maar groeien, maar wel op onze eigen duurzame manier.

Een discussie over de toekomst van stedelijke ontwikkeling is hard nodig, maar wel op basis van kennis en feiten. Dat betogen Ries van der Wouden en Edwin Buitelaar van het PBL in reactie op een opiniestuk van Zef Hemel in NRC, waarin deze volgens hen het 'evangelie van de grote stad' predikt. 

Burgemeester terug je hok in

25 augustus 2016 10:59

‘Een land bestaat niet. Steden bestaan’, verklaarde de terugtredende Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel onlangs in Trouw. Gelukkig is er een verticale overheid die alles doet wat burgemeesters niet kunnen.