Alles over Regionale samenwerking

‘De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt’, zegt directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. ‘Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.’

2 x meer inwoners betekent 2,15 x meer productiviteit. En steden die worden aangestuurd door één stadsbestuur presteren economisch beter dan stedelijke agglomeraties of stadsgewesten van gelijke omvang, maar met een versnipperd bestuurlijk systeem.

De 7 ontwikkelrichtingen van de MRA

23 februari 2016 15:16

Tijdens het congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) haar agenda gepresenteerd. Zo wil de MRA haar concurrentiepositie verder versterken. 

Gemeenten moeten al hun grond in één regionale grondbank stoppen en krijgen daar naar rato van hun inbreng aandelen voor terug. Dat zegt VVD-baron Henry Meijdam, tevens voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.