Alles over Regionale samenwerking

Friesland heeft een eenmalige subsidie van € 83.000 beschikbaar gesteld voor het BeStart project, dat groeihulp biedt voor cleantech-startups. Met de subsidie hoopt de provincie een aantrekkelijk milieu te creëren voor jonge ondernemers in de bio-based en circulaire economie. 

 

De noordelijke en zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan bij de ruimtelijke inrichting van ons land de uitdaging aan om de internationale concurrentiekracht te versterken. Ministers Schultz, Kamp en Plasterk, de bestuurders en de economic boards hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. Het aantal laadpunten in de stad moet daardoor in 2018 zijn verdubbeld. Door de samenwerking met 16 andere gemeenten doet ook de omliggende regio mee. Het is de eerste aanbesteding voor laadinfrastructuur op deze schaal.

De provincie Noord-Holland wil samen met de andere Randstadprovincies de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad.

Emoties zitten een rationele locatiekeuze nogal eens in de weg. Daarom werken steeds meer bedrijven met locatiekeuzespecialisten, die hen stap voor stap begeleiden in het maken van een goed onderbouwde locatiekeuze.