Alles over Regionale samenwerking

De commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat heeft op 6 december 2016 een advies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse economie. In dit artikel bespreekt Friso de Zeeuw de analyse en aanbevelingen van de commissie. Hij voegt daar vijf consequenties voor gebiedsontwikkeling aan toe.

Provincie Gelderland en Noord-Holland Noord hebben zich via endorsement letters officieel aangesloten bij het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’, dat 6 december in Den Haag is aangeboden aan de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

De Provinciale Staten hebben in meerderheid toestemming gegeven voor het programma 'Brabantse Aanpak Leegstand'. De provincie zet zich op deze manier in om de groeiende leegstand in Brabant aan te pakken. 

De lokale economie wordt belangrijker. En daarmee de taak van de afdeling Economie. Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK, licht zijn 4 agendapunten toe voor de optimale stimulering van de lokale economie.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil, net als Antwerpen al heeft, een speciale havenambassadeur die de belangen van Nederlandse havens als Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl in de wereld behartigt.