Alles over Regionale samenwerking

Na afloop van een City Deal zijn grotere investeringen nodig om transities daadwerkelijk op gang te brengen. Naast het zogenoemde ‘kantelgeld’ moet er ook meer procesgeld beschikbaar worden gesteld om het succes van de City Deals te waarborgen. Dat valt te lezen in de tweede PBL-notitie over de City Deals.

Verschillende bestuurlijke aanjagers werken plannen uit op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

Vergeet de 3D-printer, fotonica is de techniek waar Nederland het verschil mee maakt. Althans, als het aan de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland ligt. Meer onderzoek, meer geld en meer samenwerking is nodig om de leidende positie uit te bouwen. Dit zijn belangrijkste conclusies die PhotonDelta presenteerde op Novio Tech Campus in Nijmegen.

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat stond centraal tijdens het BT Event 2017. Op het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat ging dagvoorzitter Hemmen in gesprek met het publiek en bestuurders op basis van prikkelende stellingen. Is de komst van Inditex bijvoorbeeld een toevalstreffer, achterkamertjespolitiek of resultaat van gericht beleid?

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat thema stond centraal tijdens het BT Event 2017. Naast de vele workshops, waaronder sessies over de maakindustrie, circulaire verdienmodellen, PowerParking en blockchain, deelden hoogleraar Jan Rotmans en Schiphol CCO André van den Berg hun visie over de Next Economy. Hun belangrijkste lessen? Heb lef, adem duurzaamheid en zet in op smart.