Alles over Retail

Het Utrechtse Retailplatform, initiatief van de provincie Utrecht, gaat de winkelleegstand aanpakken. Woensdag 6 april keken provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers naar de toekomst van de Utrechtse winkelgebieden.

In een samenwerkings-overeenkomst hebben ALDI en Stadsregio Parkstad Limburg afspraken gemaakt om nieuwe winkelleegstand in stadscentra te voorkomen. Het ALDI-convenant vormt de basis voor gesprekken met andere retailers.

Ontwikkelaars zouden hun stem te weinig laten horen in het retaildebat, stelde Cees-Jan Pen twee weken geleden in het artikel ‘Brandbrief winkeliers verkeerd geadresseerd’. NEPROM-directeur Jan Fokkema komt met een antwoord. ‘Er ligt een taak voor overheden, provincies en gemeenten om, waar nog planologische ruimte is, daar snel een einde aan te maken.’

In onze binnensteden zijn er heel wat ‘rotte kiezen’ bijgekomen: lege panden met het briefje ‘te huur’ achter de ruiten. Zo is met het faillissement van V&D de winkelleegstand in ons land in één keer met 350.000 vierkante meter toegenomen. Voor de sfeer op straat is dat funest.

Vier provincies werken met de minister van EZ aan retaildeals om verdere ontwrichting van de binnenstadeconomie te voorkomen. De deals kunnen afspraken bevatten over het schrappen van plancapaciteit en het transformeren en saneren van perifere retaillocaties.