Alles over Retail

Het besef dat de circulaire economie kansen biedt voor bedrijven wordt steeds groter. De rol die circulair inkopen daarbij speelt is essentieel. Door toepassing van circulair inkopen – maximaal waardebehoud van producten en materialen – komen steeds meer partijen in aanraking met de voordelen van de circulaire economie.

Sinds 2013 zijn er in Nederland 28 nieuwe grootschalige distributiecentra gevestigd. In deze zogenoemde XXL-distributiecentra van elk ruim 40.000 vierkante meter werken meer dan 10.000 mensen. Bijna de helft ervan zit in Noord-Brabant, met als nationale koploper de regio Tilburg-Waalwijk.

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen juridische instrumenten meer in te zetten om de komst van een outlet center in Zevenaar tegen te houden. De Raad van State oordeelde al dat de argumenten in het beroepschrift niet steekhoudend zijn.

De binnenstad van middelgrote steden heeft het moeilijk. Afnemend bezoek zorgt voor steeds meer leegstand, waardoor als oplossing het winkelgebied vaak kleiner wordt gemaakt. De leegstand buiten het winkelgebied kan goed worden ingevuld met wonen en zorg. Tijd voor een nieuwe City Deal.

De plannen voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten zijn door het college van B&W van de baan geveegd. Het project wordt als te risicovol ingeschat, ondanks positieve resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie.