Alles over Klimaat

Waar stank, herrie en fijnstof samenkomen veroorzaken zij chronische klachten aan luchtwegen en hoofdpijn, letterlijk en figuurlijk. We hebben hier te maken met cumulerende externe invloeden zonder aan- en uitknopjes. Wat kan het milieubeleid betekenen om soelaas te bieden in dergelijke situaties?

Nijmegen maakt serieus werk maakt van de klimaatopgave. Enigszins noodzakelijk vanwege de rivier de Waal en anderzijds om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht voor wat de toekomst gaat brengen. Lees hier wat de European Green Capital 2018 allemaal doet.

De provincie Gelderland steunt als eerste provincie van Nederland burgerinitiatieven met subsidie onder leningsvoorwaarden. Op deze manier kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare voorbereiding financieren die komt kijken bij het opstarten van deze initiatieven.

Aanvullende maatregelen om extra energie te besparen, een versnelling van de productie van duurzame energie zoals wind op land en een informatieplicht voor bedrijven: met dit pakket extra maatregelen moet het Energieakkoord alsnog gered worden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, die voorzitter Ed Nijpels vandaag naar het Kabinet stuurde.

Tegels uit de tuin in Amersfoort

8 februari 2018 10:07

Het klimaat verandert en dat is ook merkbaar en zichtbaar in Nederland. De hoeveelheid water tijdens regenbuien bijvoorbeeld neemt snel toe, waardoor er een grote noodzaak is om tegels uit de tuinen te halen. Fokke de Jong, coördinator Operatie Steenbreek in Amersfoort, legt uit hoe het netwerk dit wil bereiken.