Alles over Circulair

Ons elektriciteitsnetwerk is nog niet ingericht op veranderende energiestromen. Hoeveel decentrale stroom kan ons netwerk aan? Bij welke energiepieken ontstaan problemen? Moeten we in de wijk ruimte reserveren voor een buurtbatterij? DNV GL ontwikkelde voor die vragen een testfaciliteit.

‘Nederland behoort tot de koplopers in Europa op het gebied van afvalmanagement en recycling. Desondanks laten we nog vele kansen onbenut.’ Jacqueline Cramer omschrijft aan de hand van drie categorieën de ideale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Het valt mij op dat een visie op de ruimtelijke impact van de gewenste energietransitie volledig ontbreekt. Het begrip ruimte figureert in alle documenten vooral als financieringsruimte, emissieruimte of interpretatieruimte. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn.

Breda sluit betonketen

3 mei 2016 15:59

Op vrijdag 29 april ondertekenden wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda en vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de grond-, wegen- en waterbouw een convenant voor een duurzame betonketen. In het convenant staan CO2-reductie en het hergebruik van grondstoffen centraal.

Amsterdam zet in op ‘circulair slopen’. Dat heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een motie van GroenLinks. Dat houdt in dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, er zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt.