Alles over Nieuws

Een Brexit kan negatieve gevolgen hebben voor logistiek Nederland, dat op het moment een schakelfunctie vervult tussen de Europese en Britse markt. Voor de komst van nieuwe hoofdkantoren van met name Amerikaanse bedrijven kan een vertrek van het VK juist gunstig uitpakken.

Om een zorgvuldige afhandeling van het wetgevingsproces te waarborgen, heeft minister Schultz van IenM de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven naar voorjaar 2019. Dit is echter geen reden voor gemeenten om de voorbereiding op de wet minder serieus te nemen.

Europese steden krijgen meer invloed bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht wordt daarbij toegespitst op de Europese Agenda Stad. EU-ministers voor stedelijk beleid hebben daartoe in Amsterdam het Pact van Amsterdam aangenomen.

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. Het aantal laadpunten in de stad moet daardoor in 2018 zijn verdubbeld. Door de samenwerking met 16 andere gemeenten doet ook de omliggende regio mee. Het is de eerste aanbesteding voor laadinfrastructuur op deze schaal.

Hacken voor de slimme stad

27 mei 2016 13:14

Vanavond om 18.00 uur begint HackacityNL, een initiatief van Utrecht Region en gemeente Amersfoort. Tijdens deze hackathon gaan ontwikkelaars 24 uur aan de slag met oplossingen voor de slimme stad.