Alles over Nieuws

Het Binnenhof wordt niet gasloos, noch enegieneutraal. 'Sober en doelmatig' is het motto rond de renovatie van het regeringscentrum, de regels van het Bouwbesluit rond duurzaamheid gelden als maximale norm.

Johan Remkes (VVD) stopt per 1 januari 2019 als Commissaris van de Koning Noord Holland. Hij wil meer tijd hebben voor zijn privéleven.

De gemeente Emmen heeft besloten dat leges voor energieneutraal bouwen niet meer in rekening gebracht zullen worden. Zo wil de gemeente stappen zetten naar een energieneutrale stad.

Amsterdam heeft een toeristenprobleem en is niet eenduidig over de oplossing. Beleidsmakers en ‘gewone’ Amsterdammers gingen op Twitter met elkaar in discussie en presenteerden zo een aantal mogelijkheden. Stadszaken.nl legt ze voor u bloot. 

De jury van de Gouden piramide heeft - onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade - vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Dit zijn de nominaties.