Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. 

De achterstand van kleine dorpen aan de randen van Nederland op grote dorpen bij steden is de afgelopen jaren niet groter geworden. Ook zijn de inwoners van kleine afgelegen dorpen de laatste jaren niet negatiever geworden over de leefbaarheid in hun dorp. 

Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton eerder op Stadszaken betoogt? Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) presenteert 'alternatieve feiten'.

Sturen of loslaten? Hoe vaak ik die vraag niet krijg van overheden als zij nadenken over hun rol bij maatschappelijke vraagstukken. Mijn antwoord is steevast hetzelfde: sturen én loslaten. Waar terugtreden en faciliteren tegenwoordig de populaire uitgangspunten zijn, pleit ik voor een leidende rol voor overheden bij het adresseren van belangrijke maatschappelijke opgaven, zeker ook in de stad.