Alles over Achtergrond

Opvallend onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) toont aan dat groen kan leiden tot minder zelfdodingen. De onderzoekers constateerden een relatie tussen het aantal suïcides en de hoeveelheid groen in een buurt. Maar is het verband met zelfmoord niet al te makkelijk gelegd? Een gesprek met de onderzoeker Marco Helbich van het aan de UU gelieerde instituut NIVEL.

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat wel te doen. ‘In een tijd van huishoudensverdunning is huishoudensgroei de beste manier om je gemeente vitaal te houden.’

Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap. Lisanne Castelein onderzocht voor haar masterscriptie hoe je als opdrachtgever circulair aanbesteedt en contracteert.

Afgelopen dinsdag werden vervolgstappen gezet naar anders samenwerken met de markt in de Drechtsteden. Na enkele debacles in 2015/16 in de openbare ruimte wil men in Dordrecht en de Drechtsteden anders met de markt samenwerken; in één keer goed en de aannemer als expert aan zet. Maar hoe ziet dat er uit? En wat vraagt dat?

Probleemwijken lijken bezig met een revival. Om dit te voorkomen is vernieuwing hard nodig. Volgens Ben Koenen moet de vernieuwing komen vanuit de communities zelf waar de praktische wijsheid van de bewoners leidend is.