Alles over Energie

Een energie-eiland voor de kust van Nederland moet er toe bijdragen dat Nederland in 2050 energie-neutraal is. VNO-NCW, MBK en LTO presteren deze en andere 'doorbraakprojecten' vandaag in hun gezamenlijke Deltaplan Energie & Klimaat.

Ruim 85 procent van de mensen heeft nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Daarom zijn 70 partijen uit verschillende hoeken een mediacampagne gestart om aandacht te vragen voor de transitie van gas af. Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland is initiatiefnemer van de campagne 'Van Gas Los'. 

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, heeft namens de minister van IenM de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens de InfraTech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland.

Nederlanders kiezen in groten getale voor groene stroom van eigen bodem. Vorig jaar bevatte 73% van de afgesloten energiecontracten groene stroom uit Europa. Dat is inclusief 20% ‘echt’ groene stroom uit Nederland.

Wegens succes in de Utrechtse wijk Lombok breidt het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging zich uit naar vijf wijken in de regio. Het Smart Solar Chariging-concept bestaat uit laadpalen die zonne-energie opslaan in elektrische auto's en op een ander moment het energieoverschot in de wijk gebruiken.