Alles over Energie

De Rotterdamse Energiecoöperatie (REC) wil in 2020 tienduizend zonnepanelen geplaatst hebben op Rotterdamse daken. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is op dit moment het laagst in Rotterdam, terwijl de stad wel 14,5 kilometer aan platte daken beschikbaar heeft.

De label-C verplichting zit er aan te komen voor maatschappelijk vastgoed. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) deed onderzoek naar de mogelijkheden voor een label-C verplichting.

Een financieringsmodel dat zorgt voor verregaande verduurzaming van 1,2 miljoen private appartementen in Nederland. Op donderdag 15 maart tekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en diverse provincies en gemeenten uit het hele land een intentieverklaring die hier de aanzet toe geeft.

De energiedoelen van de Rijksoverheid zijn ambitieus: in 2050 moet Nederland energieneutraal worden. De Nederlandse lectoraten op het gebied van energie gaan samenwerken om steden in staat te stellen energieneutraal te worden. Dit willen ze doen met de lancering van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NLP UE).

Aanvullende maatregelen om extra energie te besparen, een versnelling van de productie van duurzame energie zoals wind op land en een informatieplicht voor bedrijven: met dit pakket extra maatregelen moet het Energieakkoord alsnog gered worden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, die voorzitter Ed Nijpels vandaag naar het Kabinet stuurde.