Alles over Energie

Ons hoofdwegennet en waternetwerk zijn over veertien jaar volledig energieneutraal. Dat stelt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur moet wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen in 2030 volledig energieneutraal laten draaien.

De Get in the Ring Foundation zoekt in opdracht van Shell naar startups op het gebied van CO2- en brandstofreductie. Dit in het kader van de Bright Energy Ideas Challenge. Eerder dit jaar veroorzaakte Shell-topman Ben van Beurden nog een schokgolf toen hij een stijging van fossiele brandstoffen voorspelde.

Zwolle mag zich Solar City 2016 noemen. De jury van de verkiezing koos de gemeente Zwolle als beste zonne-energiegemeente van Nederland.

Ons elektriciteitsnetwerk is nog niet ingericht op veranderende energiestromen. Hoeveel decentrale stroom kan ons netwerk aan? Bij welke energiepieken ontstaan problemen? Moeten we in de wijk ruimte reserveren voor een buurtbatterij? DNV GL ontwikkelde voor die vragen een testfaciliteit.

Het valt mij op dat een visie op de ruimtelijke impact van de gewenste energietransitie volledig ontbreekt. Het begrip ruimte figureert in alle documenten vooral als financieringsruimte, emissieruimte of interpretatieruimte. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn.