Alles over Energie

Wat is de relatie tussen circulair en smart? Cirkellab dook de materie in en brengt de link tussen de circulaire economie en smart cities in kaart. Het wordt tijd voor meer verbindingen tussen deze twee stadstrends.

Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam zijn onlangs een samenwerking gestart. Zij slaan de handen ineen om samen te werken aan een Green Datacenter Campus rondom Schiphol.

Het toekomstbestendig maken van infra is niet alleen een taak van beheerders en eigenaren, maar ook van de politiek. ‘We moeten onze infrastructuur slimmer managen, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen lukt niet. Het vereist andere wetgeving', aldus Peter Molengraaf, CEO van Alliander.

Als je de openbare ruimte analyseert, dan kun je een lijstje maken van natuurlijke en technische producten; gras, bankjes, verkeersborden, bomen, lantaarnpalen. Al die producten kun je circulair beheren, stelt Meerlanden. 

Het tempo waarin huurhuizen worden verduurzaamd, blijft achter bij de afspraken uit het Energieakkoord, zo stelt Bouwend Nederland op basis van eigen onderzoek. Corporaties streven ernaar dat hun woningen voldoen aan energielabel B, maar slechts een kwart van de woningen voldoet daaraan.