Alles over Energie

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Nederland moet haast maken met het uitvoeren van de Europese verplichtingen inzake de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De consument moet een actievere rol innemen en het overheidsbeleid moet drastisch worden veranderd. Dat stelt hoogleraar Saskia Lavrijssen aankomende vrijdag in haar oratie aan Tilburg University. 

Gisteren publiceerde Natuur & Milieu de Energievisie 2035: een verslag waarin de maatregelen worden genoemd die Nederland voor 2035 moet nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Wat zijn de doelstellingen en welke maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu worden genomen om die te realiseren?

Particuliere aanbieders van energie verbinden met afnemers: dat is de inzet van de nieuwe energiestart-up Powerpeers. Bedenker Lars Falch: 'Powerpeers is een marktplaats voor het delen van energie tussen mensen onderling.' Iedereen kan meedoen.

Tennet wil midden in de Noordzee een eiland aanleggen waarop we windparken kunnen aansluiten. Afgelopen week presenteerde de netbeheerder haar nieuwe visie voor het realiseren van de Europese energietransitie. Het zogeheten Hub & Spoke-principe moet CO2-reductie betaalbaar maken.