Alles over Energie

TenneT bereidt haar elektriciteitssysteem voor op een toename van duurzame energie. Daarvoor heeft het samen met vier andere partijen een pilot opgezet om te komen tot nieuwe en verbeterde mechanismen.

De huidige politieke wens om belastingdruk te verschuiven en het belastingstelsel te vergroenen, is te ambitieus. Dat stelt PBL in haar studie 'Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?'. Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen, is het advies.

Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft interesse in het zelf duurzaam opwekken van energie. Ruim 11 procent van de Nederlanders geeft aan dit reeds te doen. De verschillen per provincie en gezinssamenstelling zijn opvallend.

De waterstofauto, die geheel zonder emissie van schadelijke stoffen rijdt, leek een eeuwige belofte te worden. Inmiddels rijden de eerste exemplaren rond, maar de introductie stokt door een gebrek aan tankstations. Pomphouders staan bovendien niet te trappelen om waterstof aan te bieden.

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Vooral emoties hebben geleid tot deze patstelling. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat leert deze ervaring ons voor de kansen voor wind, biomassa en aardwarmte in ons land?