Alles over Energie

Gisteren publiceerde Natuur & Milieu de Energievisie 2035: een verslag waarin de maatregelen worden genoemd die Nederland voor 2035 moet nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Wat zijn de doelstellingen en welke maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu worden genomen om die te realiseren?

Particuliere aanbieders van energie verbinden met afnemers: dat is de inzet van de nieuwe energiestart-up Powerpeers. Bedenker Lars Falch: 'Powerpeers is een marktplaats voor het delen van energie tussen mensen onderling.' Iedereen kan meedoen.

Tennet wil midden in de Noordzee een eiland aanleggen waarop we windparken kunnen aansluiten. Afgelopen week presenteerde de netbeheerder haar nieuwe visie voor het realiseren van de Europese energietransitie. Het zogeheten Hub & Spoke-principe moet CO2-reductie betaalbaar maken.

Ons hoofdwegennet en waternetwerk zijn over veertien jaar volledig energieneutraal. Dat stelt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur moet wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen in 2030 volledig energieneutraal laten draaien.

De Get in the Ring Foundation zoekt in opdracht van Shell naar startups op het gebied van CO2- en brandstofreductie. Dit in het kader van de Bright Energy Ideas Challenge. Eerder dit jaar veroorzaakte Shell-topman Ben van Beurden nog een schokgolf toen hij een stijging van fossiele brandstoffen voorspelde.