Alles over Energie

Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft interesse in het zelf duurzaam opwekken van energie. Ruim 11 procent van de Nederlanders geeft aan dit reeds te doen. De verschillen per provincie en gezinssamenstelling zijn opvallend.

De waterstofauto, die geheel zonder emissie van schadelijke stoffen rijdt, leek een eeuwige belofte te worden. Inmiddels rijden de eerste exemplaren rond, maar de introductie stokt door een gebrek aan tankstations. Pomphouders staan bovendien niet te trappelen om waterstof aan te bieden.

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Vooral emoties hebben geleid tot deze patstelling. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat leert deze ervaring ons voor de kansen voor wind, biomassa en aardwarmte in ons land?

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Nederland moet haast maken met het uitvoeren van de Europese verplichtingen inzake de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De consument moet een actievere rol innemen en het overheidsbeleid moet drastisch worden veranderd. Dat stelt hoogleraar Saskia Lavrijssen aankomende vrijdag in haar oratie aan Tilburg University.