Alles over Energie

Vaart achter Dutch Windwheel

1 december 2016 10:14

De Dutch Windwheel wordt een iconisch gebouw dat een attractie, een hotel en woningen bevat en energie genereert. Deze gamechanger voor duurzaam ontwikkelen is een internationaal uithangbord voor Dutch Design & Innovation. Afgelopen dinsdag werd hiertoe de Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel opgericht.

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. 

Het is belangrijk dat potentiële circulaire parken de volgende vijf barrières kunnen herkennen en overwinnen. Het zijn barrières waar rekening mee gehouden moet worden als een (bestaand of nieuw) terrein circulair(der) wil worden. 

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over de vijf vereisten voor een circulair bedrijventerrein.

In deze blog schrijft Cirkellab over hoe partijen vorm en inhoud kunnen geven aan hun circulaire ambities. EMVI, voluit 'Economisch Meest Voordelige Aanbieding', speelt hierin een belangrijke rol.