Alles over Werklocaties

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor Brainport Industries Campus (BIC). Daarmee is langdurig verzet van ondernemersverenigingen, die zich beriepen op de Ladder voor duurzame verstedelijking, gebroken. Stadszaken sprak met verantwoordelijk wethouder Depla en Co Verdaas, die Depla adviseerde.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

Houd de kennis in de regio

21 november 2016 10:37

‘Natuurlijk kun je ook een adviesbureau inhuren voor de kennis die je inschakelt met Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB), maar dan ben je de kennis daarna weer kwijt en moet de volgende gemeente weer de buidel trekken.’  Met deze zin vangt Casper de Canne, mede-oprichter PHB, de essentie van het bureau.