Alles over Ruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hoorn willen het makkelijk maken om openbaar groen te laten ‘adopteren’ door burgers, die zo zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud en inrichting. Tot nu toe waren de regels hieromtrent erg strikt, maar daar komt nu verandering in.

Stef, nu het H-woord nog

29 februari 2016 17:40

Liberalisatie van een deel van de huurmarkt zoals Blok wil is verstandig. Maar pas na het opheffen van de hypotheek-aftrek krijgt de huurmarkt écht een kans.

Meer verkeer op B-weg

26 februari 2016 17:11

De verkeersdrukte op Overijsselse B-wegen neemt weer toe nadat de verkeersintensiteit 10 jaar lang daalde. Dat schrijft de provincie Overijssel. Daarmee is er een einde gekomen aan een dalende trend in de hoeveelheid verkeer, die zich na 2007 inzette.

De drie belangrijkste knelpunten van de stadsentree van Den Haag zijn doodlopen, wringen en een gebrek aan oriëntatie. Dat stelt Maria Hogendijk-de Vries in haar afstudeerscriptie voor de TU Delft.

Als het gaat om levensduur praat de beheerder meestal over durability, terwijl de ontwerper gaat voor sustainability. Oftewel, een openbare ruimte die niet alleen lang goed (mooi, heel en veilig) blijft, maar die ook mooi oud wordt. Een pleidooi voor het ontwerp.