Alles over Ruimte

'Niet bang voor Vpb-plicht'

3 maart 2016 11:39

Begin januari is een wetswijziging doorgevoerd waardoor overheidsbedrijven worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Maak je winst, dan betaal je daar belasting over, zoals elk normaal bedrijf. Betekent dit een extra straf voor gemeemten die al bleeders met grond hebben opgelopen? 

Het is waarschijnlijk dat ergens langs de 19 snelwegtrajecten waar de maximumsnelheid pas is verhoogd naar 130 kilometer per uur de luchtkwaliteitsnorm zal worden overschreden. De kans dat het ergens mis gaat, wordt ruwweg geschat op zo'n 80%. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.

Wordt de nieuwe Omgevingswet echt die grote verandering? Onderschat de macht van de politieke tegenkrachten van de departementen en de lobby's niet.

Het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hoorn willen het makkelijk maken om openbaar groen te laten ‘adopteren’ door burgers, die zo zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud en inrichting. Tot nu toe waren de regels hieromtrent erg strikt, maar daar komt nu verandering in.

Stef, nu het H-woord nog

29 februari 2016 17:40

Liberalisatie van een deel van de huurmarkt zoals Blok wil is verstandig. Maar pas na het opheffen van de hypotheek-aftrek krijgt de huurmarkt écht een kans.