Alles over Ruimte

Op 8 juni ondertekent de provincie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland een onderzoeksopdracht voor het EIB. Centrale vraag: is er voldoende realistische plancapaciteit om aan de vraag naar woningbouw te voldoen, of zijn aanvullende maatregelen nodig?

Om een zorgvuldige afhandeling van het wetgevingsproces te waarborgen, heeft minister Schultz van IenM de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven naar voorjaar 2019. Dit is echter geen reden voor gemeenten om de voorbereiding op de wet minder serieus te nemen.

‘Gewilde vrijemarkthuizen geremd door gemeenten’ kopte het FD op 20 mei. Een onterecht verwijt aan het adres van lokale overheden, reageren G32-bestuurder Jop Fackeldey en praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft). ‘Opgefokte rapporten van adviesbureaus schieten hun doel voorbij.'

Nederland is een fietsland. Maar het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes. Er zijn veel knelpunten, zoals fietsparkeren, snelheidsverschillen, te smalle fietspaden, wielrenners, en ga zo maar door. Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets.

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstand, zorgkosten en werkgelenheidsproblematiek. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt en zelfs geld kan ópleveren. Stop met geld verspillen en zet in op sociaal ondernemerschap als oplossing voor leegstaand of slecht benut vastgoed.