Alles over Ruimte

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.’

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat wel te doen. ‘In een tijd van huishoudensverdunning is huishoudensgroei de beste manier om je gemeente vitaal te houden.’

Eindhoven zet in op brede gezondheid en een preventieve gezondheidsaanpak. Daarvoor presenteerde de stad deze week het uitvoeringsprogramma ‘Binnen de Ring’. Daarmee geeft de lichtstad een antwoord op de oproep van het vorige kabinet om met aanvullende maatregelen te komen voor de verbetering van luchtkwaliteit.

Waar in de (landelijke) media en op social media vooral wordt gediscussieerd over hoe de landelijke partijen gaan scoren bij de gemeenteraadverkiezingen en welke poppetjes daarbij horen, zouden veel burgers met name geholpen zijn bij een beter inzicht in waar de gemeenteraad zich mee bezig kan houden en welke beperkingen er lokaal zijn.

Minister Ollongren komt in een brief aan de Tweede Kamer terug van een eerdere uitspraak in een artikel in De Telegraaf, waarin ze stelde dat er ook in ’het groen’ aan de rand van de stad moet worden gebouwd. In de brief benadrukt ze vandaag dat bouwen meer prioriteit moet krijgen, maar dat bouwen in de stad altijd de voorkeur verdient.