Alles over Participatie

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Gemeenten gaan bij burgerparticipatie vaak niet verder dan het raadplegen of advies vragen aan inwoners. Dit blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie, een tweejaarlijks onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming.

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

In Parijs is een project op touw gezet om daklozen hulp te bieden. Zo'n 70 lokale ondernemingen hebben stickers op de deur die aangeven wat voor service zij bieden aan daklozen. Solidariteit, vriendelijkheid en menselijkheid: het Le Carillon-project laat zien dat Parijs zich verbonden voelt.

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstand, zorgkosten en werkgelenheidsproblematiek. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt en zelfs geld kan ópleveren. Stop met geld verspillen en zet in op sociaal ondernemerschap als oplossing voor leegstaand of slecht benut vastgoed.