Alles over Participatie

Waar is het openbaar toilet?

8 november 2017 12:16

Het is een bekend gegeven het aantal openbare toiletten in Nederlandse binnensteden is schrikbarend laag. Gemiddeld genomen moeten we in onze buitenruimten, inclusief horeca- en winkelpanden, 1 toilet met 2500 medemensen delen. De vraag die vaak onbeantwoord blijft: hoe kan het dat we dit in Nederland zo slecht geregeld hebben?

Denk mee over de toekomst van Zuid-Holland tijdens het Omgevingsvisie Debat op dinsdagmiddag 29 augustus in het Provinciehuis in Den Haag. Dit wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme op verzoek van de Provincie.

Sturen of loslaten? Hoe vaak ik die vraag niet krijg van overheden als zij nadenken over hun rol bij maatschappelijke vraagstukken. Mijn antwoord is steevast hetzelfde: sturen én loslaten. Waar terugtreden en faciliteren tegenwoordig de populaire uitgangspunten zijn, pleit ik voor een leidende rol voor overheden bij het adresseren van belangrijke maatschappelijke opgaven, zeker ook in de stad.

Ik wil geen rationele politiek

13 maart 2017 23:21

Moeten kiezers een verstandige keuze maken op 15 maart? Als het aan informaticus en simulatie-expert Peter Sloot ligt wel. ‘Het probleem is dat de kiezers niet rationeel tewerk gaan. Daar valt veel te verbeteren’, zegt hij in een stuk in de Volkskrant

In verkiezingstijd zijn ambtenaren een graag genoemde bezuinigingspost om alle verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Maar ze zijn juist ook weer nodig om veel van die beloftes uit te voeren. Dus wat willen we eigenlijk: meer of minder ambtenaren?