Alles over Wonen

Netbeheerder Stedin vindt dat nieuwbouwwoningen niet meer moeten worden aangesloten op aardgas. Nieuwe gasaansluitingen zijn geldverspilling, omdat ze uiteindelijk vroegtijdig verwijderd moeten worden.

Bij een hoog groeiscenario kan tot 2050 ongeveer 35 procent van de woonvraag binnenstedelijk worden opgevangen, bij een laag groeiscenario tot 80 procent. In een aantal stadsregio’s dreigt ruimtetekort. Dat kan worden verminderd door hogere dichtheden of in de toekomst meer on(der)benutte werklocaties in te zetten.

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

Oproer onder woningcorporaties. Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie: Blok en het ministerie en de Woonbond, VNG en Aedes. Discussie of niet, Blok ziet geen reden tot herziening. Wel worden de mogelijkheden voor kortingen verruimd.

'Het tweepettenprobleem waar Jeroen Hatenboer op wijst, is heel reëel', zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. Maar dat financiële motieven de ruimtelijke inrichting bepalen, zoals Pieter Hendrikse op Stadszaken suggereert, vindt hij te ver gaan. 'Vooral binnenstedelijk kan actief grondbeleid gewenst zijn.'