Alles over Wonen

De reacties op de Woonvisie van steden en investeerders zijn nogal heftig. Volgens de één is het stuk niets anders dan een ordinaire bouwlobby en een pleidooi voor bouwen in de wei. De ander meent dat we de woonopgave best in bestaand stedelijk gebied kunnen realiseren. Beide zijn natuurlijk onzin.

Stef Blok is bereid extra geld voor Rotterdam-Zuid vrij te maken en wet- en regelgeving aan te passen om de Rotterdamse impasse te doorbreken. Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is blij met de toezeggingen, maar ook kritisch.

 

Rode lijnen rondom de steden waarbuiten niet gebouwd mag worden moeten verdwijnen; waardevolle groene gebieden krijgen bescherming. Corporaties krijgen weer meer ruimte op het raakvlak van wonen-leefbaarheid en scherp geprijsde kleine huizen moeten in de woonbehoefte van statushouders voorzien.

In Den Haag Zuidwest worden momenteel ruim 1.000 voormalige Vestia-huurwoningen aangepakt om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest kan wat corporaties niet meer kunnen: inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen die er willen blijven wonen.

Almere had er niet mogen zijn, las ik afgelopen week in een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Groei & Krimp' van onder meer Gerard Marlet en oud-CPB-directeur Coen Teulings. Een citaat: 'Als de markt zijn werk had gedaan, was Almere een dorp van de omvang van Zeewolde geweest.'