Alles over Wonen

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister van BZK bevestigde onlangs deze ambitie [2].

Ontwikkelaars, bouwers, makelaars én overheden slaan de handen ineen rond een ambitieuze woningbouwaanpak in Zwolle die versnelling van de bouwproductie, verduurzaming en betaalbaarheid combineert. En dat alles binnen bestaande stadsgrenzen. Betrokkenen noemen de samenwerking ‘uniek’.

Woonstichting De Key gaat 309 nieuwe sociale huurwoningen realiseren op de voormalige NDSM-werf. Het gaat om woningen van dertig tot vijftig vierkante meter die worden aangeboden via Woningnet.

De vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten in de provincie Noord-Brabant is hoog. Uitzendbureaus en werkgevers kopen massaal reguliere woningen op in woonwijken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Inwoners roeren zich. Het achterliggende probleem: ‘Er wordt te weinig geschikte huisvesting voor de arbeidsmigrant gerealiseerd.’ Joris van den Bergh, adviseur Wonen bij de provincie Noord-Brabant, licht de discussie toe.

Er is veel te doen rondom suburbaan wonen: inbreiden moet immers boven uitbreiden, de weilandplannen zouden vooral een verdienmodel van de ontwikkelaars zijn, en de weilandplannen zouden saai zijn. Peter van Geffen, directeur Stec Groep, deelt zeven gouden regels om sublieme suburbane woonmilieus te maken waar dat nog echt nodig is.