Alles over Wonen

Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor de woningbouw. Het verzilveren van de ruimtepotentie vereiste wel maximale samenwerking tussen overheid, markt en corporaties. Maar de woonopgave gaat om zoveel meer dan aantallen alleen. De woonomgeving moet leidend zijn, inclusief nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dat vraag om nieuwe coalities, méér innovatie en méér experiment.

Met immer groeiende bevolkingsaantallen en gelijkblijvende ruimte kan de hoogte in bouwen een oplossing bieden. Hoewel hoogbouw niet war van controverse is, maken plannen voor projecten in grote Nederlandse steden duidelijk dat hoogbouw in opkomst is. Vooral Rotterdam is fan, maar ook Eindhoven en Amsterdam bouwen richting de wolken.

‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het halfjaarlijkse congres van Aedes. Ze reageert op de druk die woningcorporaties ervaren door belastingmaatregelen van het kabinet. Hiermee doelen de corporaties op de gevolgen van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) en de WOZ-stijging.

Het gepensioneerde leven kan leuker worden door ruimtelijke ingrepen te combineren met een sociaal programma. Zelfstandig wonen met een aantal gemeenschappelijke ruimtes, waarbij een gemeenschap wordt gecreëerd, heeft de toekomst. 

Ouders onmisbaar bij aankoop huis, berichtten landelijke nieuwsmedia vorige week. Dit heeft echter niet alleen met exploderende huizenprijzen te maken, maar ook met het in 2015 ingevoerde leenstelsel voor de studiefinanciering, blijkt uit cijfers van het Nibud.