Alles over Wetgeving

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

Hoe verandert de Omgevingswet de rol van een raadslid? Mariëtta Buitenhuis deed onderzoek naar de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet en schreef een handleiding. Lees hier haar tips.

De cultuuromslag door de Omgevingswet én de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat veranderen de praktijk van gebiedsontwikkeling. Gezien de veranderende spelregels tussen belanghebbenden, hebben alle partijen in het veld behoefte aan slagvaardige grondbeleidsinstrumenten.

Sinds 2007 bestaat er in het centrum van Utrecht een verbod voor dieselvrachtauto’s die niet voldoen aan de Emissienorm IV. In 2015 werd het verbod uitgebreid naar dieselpersonen- en bestelauto’s gebouwd voor 2001. En deze milieuzone in de binnenstad werkt: de roetuitstoot door licht wegverkeer daalde er in 2015 met 29%.

Het rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn start de rijksoverheid gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie.