Alles over Wetgeving

Nadat ik de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort voor het eerst invulde bleken SGP, VVD en D66 de drie partijen met de meeste raakvlakken te zijn. Een partij die moeite heeft met vrouwen, een partij die geen ministerposten kan behouden en een partij van een leider die af en toe een huisje krijgt toegeschoven. Crisis.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Meest opmerkelijk: de raad moet de lead nemen bij participatie en democratische vernieuwing.

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter kan, wordt er in 22 gemeenten bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen centraal geteld. Dat betekent dat er na het sluiten van de stembussen uitsluitend op lijstniveau geteld wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onlangs besloten.

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Door de verandering in bevolkingsaantallen zijn er 21 gemeenten die recht hebben op meer zetels. Daarnaast moeten drie gemeenten zetels inleveren door een daling van de bevolkingsaantallen.