Alles over Wetgeving

Naar aanleiding van de uitslag van het Brexit-referendum begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De petitie staat sinds vrijdag online en heeft op het moment van schrijven 175.662 ondertekenaars. De meningen over 'Londependence' zijn sterk verdeeld.

Vooropgesteld: als open economie zou het voor Nederland rampzalig zijn om het Britse voorbeeld te volgen en uit de EU te stappen. Maar als wij – ter gelegenheid van Brexit – focussen op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom ik tot de slotsom: 'Wegwezen bij die Brusselse bureaucratische bende; Nexit, nu!'.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Een van de wijzigingsvoorstellen is om uitgebreide motivatie alleen te verplichten voor nieuwe ontwikkeling buiten het stedelijk gebied. Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. ‘Er is iets aan de hand als mensen het zien als twee verschillende dingen. Dan is het tijd voor de overheid om er een schepje bovenop te doen.’

Den Haag moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo kan voorkomen worden dat financiële in plaats van kwalitatieve motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Dat zegt de Enschedese wethouder en G32-bestuurslid Jeroen Hatenboer in een interview met vakblad ROm.