Alles over Wetgeving

Als de bouwsector zelf toeziet op kwaliteit en veiligheid, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dat melden Trouw en Cobouw naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van een proef in Den Haag.

Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen.

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op doordat de Staat te weinig doet aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat stelt Milieudefensie, dat de Nederlandse Staat daarom aanklaagt voor het schenden van mensenrechten. Het grondrecht op gezondheid wordt volgens het initiatief geschonden.

Het ministerie van IenM zoekt best practices over het werken met de Ladder. Dit in het kader van de herziening van het instrument en daaraan gerelateerd de vernieuwing van de handreiking. Deze wordt praktischer en gebruiksvriendelijker, zodat overheden en marktpartijen beter met de Ladder overweg kunnen.

Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd en moeten gemeenten binnen acht weken op een initiatief kunnen reageren. Om daarop voor te sorteren, is een negental pilots rond de (vanaf dat moment verplichte) omgevingsvisie uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.