Alles over Wetgeving

Om een zorgvuldige afhandeling van het wetgevingsproces te waarborgen, heeft minister Schultz van IenM de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven naar voorjaar 2019. Dit is echter geen reden voor gemeenten om de voorbereiding op de wet minder serieus te nemen.

'Een minstens zo grote uitdaging als de totstandkoming van de Omgevingswet zelf', noemde minister Schultz de digitale implementatie van de integrale wet en al haar onderdelen en instrumentaria. René Kleij, businessconsultant bij Crotec, zet 6 uitdagingen rondom de digitalisering op een rij.

De ambitie én het verandervermogen van een gemeente zijn bepalend voor het succes van de Omgevingswet. Voor de daadwerkelijke opzet en uitwerking van de Omgevingswet moet je eerst je organisatie analyseren en daarvoor kun je een aantal stappen doorlopen.

Vergunningvrij, eenvoudiger?

12 april 2016 14:47

Op 1 november is de nieuwe regeling voor vergunningvrij bouwen in werking getreden. Als we het Rijk mogen geloven is de regeling een verruiming en vereenvoudiging ten opzichte van de oude regeling. Maar betekent dit ook dat burgers en bedrijven eenvoudig meer vergunningvrij kunnen bouwen?

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst is uitzonderlijk goed bezig met het verbinden en digitaliseren van werkprocessen.