Alles over Wetgeving

Vooropgesteld: als open economie zou het voor Nederland rampzalig zijn om het Britse voorbeeld te volgen en uit de EU te stappen. Maar als wij – ter gelegenheid van Brexit – focussen op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom ik tot de slotsom: 'Wegwezen bij die Brusselse bureaucratische bende; Nexit, nu!'.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Een van de wijzigingsvoorstellen is om uitgebreide motivatie alleen te verplichten voor nieuwe ontwikkeling buiten het stedelijk gebied. Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. ‘Er is iets aan de hand als mensen het zien als twee verschillende dingen. Dan is het tijd voor de overheid om er een schepje bovenop te doen.’

Den Haag moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo kan voorkomen worden dat financiële in plaats van kwalitatieve motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Dat zegt de Enschedese wethouder en G32-bestuurslid Jeroen Hatenboer in een interview met vakblad ROm.

Kijk ook onder de grond

8 juni 2016 14:29

De ondergrond staat steeds prominenter op de ruimtelijke en politieke agenda, maar versnippering, complexiteit en politisering maken het benutten ervan lastig. Actieve gemeenten en provincies zijn nodig om driedimensionaal ruimtelijk te sturen.