Alles over Wetgeving

Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s.

G32 wil via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een bijdrage leveren aan een sterk Nederland. Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32 heeft vandaag het bod van de G32 aan Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenM aangeboden. Lees hier het bod.

Het programma Samen aan de slag met Omgevingswet stelt kennis en financiële middelen beschikbaar voor initiatieven waarbij gewerkt wordt aan de doelen van de Omgevingswet. Dat meldt VNG op haar website.

Als de bouwsector zelf toeziet op kwaliteit en veiligheid, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dat melden Trouw en Cobouw naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van een proef in Den Haag.

Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen.