Alles over Groen

Groen in de stad is niet alleen verfrissend voor het oog, maar herstelt ook het stadsmilieu van fijnstof en CO2. Daarmee levert het een perfecte bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Met slimme aanpassingen van planten en samenstelling van groenensembles draagt MyEarth bij aan een gezonde leefomgeving. 

Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen, dat is de missie van de Groene Lopers Overijssel. Dit provinciebrede netwerk ondersteunt individuele Groene Lopers om meer mensen green minded te krijgen. In Zwolle zijn ze goed op weg.

Een speciaal soort kamperfoelieplant moet de hoeveelheid verkeersgerelateerde fijnstof langs de provinciale weg tussen Veghel en Den Bosch verminderen. De beplanting wordt aangebracht in een geluidswal.

De Nederlandse hout- en bossector wil de komende dertig jaar 100.000 hectare extra bos creëeren. Het plan moet bijdragen aan de klimaatdoelen gesteld in het Energieakkoord. De nieuwe bosaanplant gaat ruim drie miljard euro kosten en beslaat een gebied groter dan de Veluwe.

Eind juni had ik de grote eer om samen met zakenpartner Lodewijk Hoekstra de tentoonstelling van Piet Oudolf te openen in het stadsmuseum van Doetinchem. Onder de rook van deze Achterhoekse stad woont in Hummelo namelijk een van ’s werelds beroemdste tuin- en landschapsontwerpers.