Alles over Groen

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving de vruchten van dit natuurlijk kapitaal plukken. Maar hoe krijg je dat nou daadwerkelijk financieel aantrekkelijk?

Antwoorden op mondiale vragen als klimaat, energie, veiligheid en mensrechten moeten dicht bij huis worden opgelost. Dat stelde ex-premier Jan Peter Balkende op het symposium Global 2 Glocal in Gouda afgelopen week.

Arnhem heeft de ruimtelijke principes voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk opgesteld. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft is er ook ruimte voor woningbouw in het gebied. Dit was aanvankelijk niet in de gebiedsvisie (2012) opgenomen, maar geeft kansen voor meer – aaneengesloten – natuur.

Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op: we voelen ons gezonder in de natuur. Nico Wissing maakt zich sterk voor het direct betrekken van de tuin- en landschapskenner bij de vorming van plannen in de openbare ruimte.

In groene wijken zijn minder ontijdige sterfgevallen dan in versteende wijken. Dit blijkt uit een grondige analyse van Magdalena van den Berg naar internationaal onderzoek dat op dit gebied is gepubliceerd.