Alles over Groen

Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Maar is er ook een duidelijke visie op een duurzaam beheer en gebruik van deze fruitbomen? Het is de hoogste tijd om de goede ervaringen op een rijtje te zetten en tot uitwisseling van kennis te komen.

De Wet natuurbescherming is in werking getreden. Deze wet stelt de intrinsieke waarde van de natuur voorop en bevat diverse verplichtingen om de natuur actief te beschermen. Anita Nijboer, omgevingsrechtspecialist bij Ekelmans en Meijer, neemt u mee in de historie van de natuurwetgeving en kijkt vooruit.

Door het dalende inwonertal in Hoensbroek kwamen vlakbij het centrum een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De sloop van deze gebouwen maakte het mogelijk om een nieuw stadspark te ontwikkelen: het Aldenhofpark.

Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10 procent meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied.

In deze aflevering: de Gendtse Waard, een buitendijkse polder ten oosten van Nijmegen. Het voorlopig afblazen van een Ruimte voor de Rivierproject was geen aanleiding om hier alles bij het oude te laten. Ideeën en budgetten werden gestapeld om het gebied op te knappen, bebouwing te revitaliseren en recreatie en natuur te ontwikkelen.