Alles over Openbare ruimte

Gisteren werd de provincie Limburg getroffen, vorige week was het vooral de provincie Gelderland. Stortbuien, modderstromen en de straten blank. In Cuijk belandde verkeer in de bassins die nota bene zijn aangelegd om overtollig hemelwater af te voeren. Wateroverlast is niets nieuws, maar er zijn oplossingen.

Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. ‘Natuurlijk Kapitaal Breda’ kijkt wél op stadsniveau naar de meerwaarde van natuur. Daarbij is vooral aandacht voor de economische en ruimtelijke kansen van klimaatadaptatie.

Slechts 8% van de Nederlanders doet, als vrijwilliger, aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onderhouden van speeltuinen of openbaar groen, de meeste Nederlanders hebben er geen zin in. 

Een smal, diep pand voelt minder leeg dan een breed, ondiep pand. Twee lege panden naast elkaar voelen leger dan wanneer er een gevuld pand tussen zit. Maak daarom de 'gevoelsleegstand' meetbaar, stelt sociaal-geograaf en adviseur Joost Nicasie.

Planoloog moet het pak in

28 april 2016 11:42

De vraag is wie het ruimtelijke proces van morgen het beste kan overzien. Ruimtelijke ordenaars? Planologen? Volgens de Brit Tom Campbell missen veel planologen de connectie met 'mensen', en zijn daardoor niet opgewassen tegen de uitdagingen waar onze steden voor staan. Ik ben het met hem eens.