Alles over Openbare ruimte

Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.

De gemeente Eindhoven gaat aan de slag met psychologische technieken om het gedrag van haar burgers te verbeteren: nudging. Openbare ruimte die aanzet tot een lach verbetert het humeur en vermindert overlast, zo is de insteek van het college met het project 'smile factor'.

Vijf steden en drie waterschappen werken samen aan een klimaatadaptieve stad. Het gaat om Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Als het gaat om levensduur praat de beheerder meestal over durability, terwijl de ontwerper gaat voor sustainability. Oftewel, een openbare ruimte die niet alleen lang goed (mooi, heel en veilig) blijft, maar die ook mooi oud wordt. Een pleidooi voor het ontwerp.

This is Goes calling

24 februari 2016 14:50

Wie rommel aantreft in de openbare ruimte van de gemeente Goes, straatafval of onjuist geplaatst afval voor de ophaaldiensten, heeft voorlopig de keuze uit twéé telefoonnummers voor de melding. Het is de bedoeling dat burgers zich melden bij het daarvoor opgetuigde Klantcontactcentrum, maar er is ook een nummer dat uitkomt bij de afdeling openbare ruimte van de gemeente Goes.