Alles over Mobiliteit

Tussen Broek in Waterland en Monnickendam, op de oude trambaan, wordt een fietspad aangelegd van gras en glas. Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en gemeente Waterland hopen hiermee een fietspad aan te kunnen leggen dat bestand is tegen de zachte veengrond van het gebied.

Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald. De omzet daalde het sterkst bij de vervoerders over water en door de lucht. De vervoerders over land en de post- en koerierdiensten kenden een omzetstijging.

De Nederlandse infrastructuur wordt doorlopend aangepast om de mobiliteitsvraag te kunnen faciliteren. Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben hiermee een belangrijke kans om de infrastructuur toekomstproef te maken en tegelijkertijd de gezondheid van mensen positief te beïnvloeden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat samen met decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren in het samenwerkingsverband 'Partnership Talking Traffic'. Zo'n 90 miljoen euro wordt tot en met 2020 geïnvesteerd om innovatieve verkeersoplossingen te realiseren.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in het aanleggen van snelfietspaden in de regio Haaglanden. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten verbeteren.