Alles over Mobiliteit

Een duurzame en concurrerende economie, een klimaatbestendige en -neutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. Dat zijn de strategische opgaven die het Kabinet vandaag heeft vastgesteld als eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie (Novi)

‘Onzorgvuldige en ontijdige wetgeving’. Zo kwalificeert het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van inmiddels 38 steden, de Wet Kwaliteitsborging waarover de Tweede Kamer vanavond debatteerde met minister Plasterk. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet.

Rotterdam geeft fietsers lucht

9 februari 2017 10:23

De gemeente Rotterdam wil de stad aantrekkelijker maken voor fietsers. Om hen bij te staan, worden op 14 plekken langs drukke fietsroutes gratis fietspompen geplaatst. De eerste pomp staat op het Hofplein. ‘Extra lucht voor onderweg maakt de fietstocht comfortabeler. We willen een ideale fietsstad worden’, aldus wethouder Pex Langenberg van Vervoer en Duurzaamheid. ‘We hopen dat zo steeds meer mensen de fiets pakken en de auto laten staan.

Verstedelijking en toenemende verkeersdrukte zorgen voor veel lawaai. Volgens het RIVM is deze herrie een nationaal probleem voor de volksgezondheid. Stille wegdekken kunnen hier de oplossing voor zijn. Geluidsarme bestrating dempt het geluid en lost geluidsknelpunten op.

Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Dat stelt het de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het vandaag gepresenteerde advies Dichterbij en sneller. 'Meer samenhang is gewenst.'