Alles over Mobiliteit

Negen van de twintig grote steden overwegen scooters van het fietspad naar de rijbaan te verwijzen. Dat blijkt uit een rondgang van Milieudefensie langs de G20. Gemeenten kunnen nu nog niks doen aan de overlast van scooters op het fietspad, omdat landelijke wetgeving ontbreekt.

Files, luchtvervuiling en verkeersongevallen. Negatieve effecten van wegverkeer zijn te beperken door in te zetten op prijsbeleid: beleidsmaatregelen waarbij weggebruikers betalen voor het gebruik van de weg. Maar dan moet wel goed worden gekeken naar het implementatieproces.

Nederland is een fietsland. Maar het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes. Er zijn veel knelpunten, zoals fietsparkeren, snelheidsverschillen, te smalle fietspaden, wielrenners, en ga zo maar door. Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets.

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone voor personenauto's is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam, waar nog maar sinds kort zo'n milieuzone bestaat, en in Amsterdam, waar nog geen milieuzone voor personenauto's is.

'Vroeger gingen we er klakkeloos van uit dat infrastructuren voor tientallen jaren werden gebruikt. Nu leggen we infrastructuren aan waarvan onduidelijk is of die over tien jaar nog nodig zijn', stelt Wijnand Veeneman. Samen met Margot Weijnen komt hij tot zes speerpunten voor toekomstbestendige infrastructuur.