Alles over Opinie

Parkeren. Een van de meest beladen onderwerpen in de retail. Dat bleek al in augustus 2014. Toen wij een artikel publiceerden over de relatie tussen winkelbezoek en parkeren. Er kwam veel response op dit artikel. Van velen die de conclusies voor 100% onderstreepten.

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden de belangrijkste verkiezingen voor onze steden in tijden. Want nog nooit woonden zoveel Nederlanders in steden, en juist nu veranderen die steden radicaal door internet.

Op 22 februari 2018 hield Adriaan Geuze zijn inaugurele rede - De drie zielen van het landschap - aan de Wageningen Universiteit. Henk Baas, Hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, kijkt terug op deze rede en doet Geuze een handreiking. 

'Een jaar of tien terug was ik voor een tijd bang dat iedereen thuis zou blijven.' Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, liet ooit zijn hoofd op hol brengen door visionairs. 'Maar gelukkig heb ik mij er danig in vergist.'

Steden en dorpen veranderen sterk door internet en technologisering. Maar hoever kan die ontwikkeling gaan? Kunnen algoritmes de ruimtelijke ordening overnemen? En kan de stad dan uiteindelijk zichzelf besturen?