Alles over Opinie

In een tijd dat de rente laag is, het aanbod van woningen krap is, de vraag oneindig lijkt, en de prijzen omhoog schieten, is het met panden in de retail minder florissant gesteld. Terwijl de retailsector opkrabbelt, is de leegstand in de auto-industrie groot met 660 lege panden met een oppervlakte van 700.000 vierkante meter. Hans Groenhuijsen, automotive expert, schetst het toekomstbeeld.

Raadslid verdient meer support

19 maart 2018 12:06

Nooit deden er zoveel partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. En ofschoon veel partijen de eindstreep niet zullen halen, stevent onze lokale volksvertegenwoordiging af op nog meer versnippering, een kort geheugen en gebrek aan ervaring.

De ruimte in de stad is schaars, de woningdruk hoog en toch blijven terreinen vaak jaren ongebruikt liggen in afwachting van plannen of nieuwe bestemmingen. Onbegrijpelijk, vinden Maarten Koning, (kandidaat-)gemeenteraadslid voor D66 Utrecht en Theo Stauttener, financieel manager bij gebiedsontwikkeling. In hun stad willen ze grondeigenaren stimuleren om tijdelijkheid te faciliteren.

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een oppervlakte van 36.500 m2 bouwgrond op het Oostenburgereiland verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM en Steenwell. Het plan is om op het perceel 450 huur- een koopwoningen te bouwen, daarnaast is er ook plek voor commerciële ruimte.