Alles over Opinie

De belangstelling voor Amsterdam is zo groot dat het inwoneraantal zou kunnen verdubbelen. Gelukkig gebeurt dat niet en zet de gemeente in de groeistrategie Koers 2025 in op de bouw van minstens 50.000 nieuwe woningen in tien jaar.

Sinds mijn vertrek uit ‘Den Haag’ maak ik me op mijn nieuwe leefplek in de Achterhoek druk over de openbare ruimte. Nu niet ambtshalve vanuit de overheid, maar als ondernemende burger. Ik voel me meer dan ooit verbonden met landmakers in andere gebieden in NL. En start bij deze een beweging: ‘landmakers voor een overheid met dubbele doelstellingen’.

De suggestie wordt vaak gewekt dat een vitale binnenstad het resultaat is van elkaar opvolgende stappen: urgentie, samenwerking, visie, interventies, uitvoeren en evalueren. John Bardoel, Seinpost, weet dat het proces in de praktijk verre van lineair is en vaak veel te eenzijdig wordt aangevlogen. Een binnenstad is geen winkelcentrum.

Stadstuinen kweken begrip

21 maart 2018 12:21

De huidige politieke verhalen van zowel linkse als rechtse partijen, én die van de markt en de overheid, schieten tekort. Jens Kimmel pleit daarom voor een nieuw verhaal: de ‘commons’. Het geeft mensen een collectieve verantwoordelijkheid om de wereld samen vorm te geven. 'In tijden van verharding en polarisatie is dit hard nodig'.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Nog erger dan in de landelijk politiek. Hier moet verandering in komen. Wat kunt u daar nu aan doen? Stem niet symbolisch op de vrouw bovenaan de lijst, maar op een vrouw lager op de lijst. Als je het mij vraagt, is juist lokale politiek veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.