Alles over Economie

Sinds 2013 zijn er in Nederland 28 nieuwe grootschalige distributiecentra gevestigd. In deze zogenoemde XXL-distributiecentra van elk ruim 40.000 vierkante meter werken meer dan 10.000 mensen. Bijna de helft ervan zit in Noord-Brabant, met als nationale koploper de regio Tilburg-Waalwijk.

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Een Brexit kan negatieve gevolgen hebben voor logistiek Nederland, dat op het moment een schakelfunctie vervult tussen de Europese en Britse markt. Voor de komst van nieuwe hoofdkantoren van met name Amerikaanse bedrijven kan een vertrek van het VK juist gunstig uitpakken.

Bedrijfsgebouwen en winkelpanden staan leeg, waardoor overheden een stapje extra zetten om toch die innovatieve en succesvolle bedrijven binnen te halen. Netwerken is een beproefde methode, maar hoe doe je dat nou effectief zonder over te komen als een hork? 5 netwerktips.

Europese steden krijgen meer invloed bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht wordt daarbij toegespitst op de Europese Agenda Stad. EU-ministers voor stedelijk beleid hebben daartoe in Amsterdam het Pact van Amsterdam aangenomen.