Alles over Economie

Blurring is dé trend van dit moment. Steeds vaker zien we retailondernemers functies mixen en innovatieve concepten starten. Concepten die bijdragen aan het broodnodige nieuwe elan in de retailsector. Te vaak gaat het daarbij over het schenken van alcohol. Dit helpt ondernemers niet en moet en kan anders. Jaap Kaai en Remko Bak delen hun visie.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de koopwoningen in februari 2018 9,5 procent duurder zijn dan in februari 2017.

De Rijksoverheid heeft vandaag in de maartcirculaire bekendgemaakt dat gemeenten en provincies 6,2 miljard extra krijgen. Groot deel van dat geld wordt uitgetrokken voor de grote transities binnen overheidsland: de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en verbetering van de werking van de Wmo.

In een tijd dat de rente laag is, het aanbod van woningen krap is, de vraag oneindig lijkt, en de prijzen omhoog schieten, is het met panden in de retail minder florissant gesteld. Terwijl de retailsector opkrabbelt, is de leegstand in de auto-industrie groot met 660 lege panden met een oppervlakte van 700.000 vierkante meter. Hans Groenhuijsen, automotive expert, schetst het toekomstbeeld.

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.